top of page

Priser

Foreldrebetaling i skolen:

Skole: kr 2700,- med tillegg av matpenger med kr 30,- pr. måned.
 

SFO: kr 2150,- med tillegg av matpenger på kr 35,- per måned.

Søskenmoderasjon ved Vollen Montessoriskole

Søskenmoderasjonen tar hensyn til familier med barn i Vollen Montessori barnehage. Størrelsen på søskenmoderasjonen vedtas årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

 

Har man ingen barn i barnehage betaler det yngste barnet i skolen full pris.

  • Barn nr. 2 får 10 % rabatt.

  • Barn nr. 3 får 20 % rabatt.

  • Barn nr. 4 får 30 % rabatt.

  • Samme moderasjon gjelder for SFO.

 

Dersom man har ett eller flere barn i barnehage:

  • Det yngste (første) barnet i skolen får 10 % rabatt.

  • Barn nr. 2 i skolen får 20 % rabatt.

  • Barn nr. 3 i skolen får 30 % rabatt.

  • Samme moderasjon gjelder for SFO.

 

Foreldre som ønsker rabatt på skolepenger for det kommende skoleåret, må selv informere skolen. Dette gjøres ved å sende e-post til ann.kristin.biagi@akbregnskap.no innen 1. juni hvert år. Moderasjon gis ikke med tilbakevirkende kraft dersom man ikke har informert om ønsket rabatt i tide.

MontessoriskoleNovember2023-7.jpg
bottom of page