top of page

Skole & hjem

Ansvaret for samarbeidet mellom skole og hjem ligger hos skolens ledelse, kontaktlærer/gruppeleder og foreldre.

Kontaktlærers ansvar
 

 • Holde tett kontakt med foreldrene.

 • Arrangere foreldremøter høst og vår.

 • Kartlegge individuelle elevers behov, med tanke på akademisk og personlig støtte.

 • Diskutere eventuelle spesielle opplæringsbehov med foreldre og rektor.

 • Avholde minst to utviklingssamtaler årlig med foreldrene, med elever til stede der det er relevant.

 • Gi tilbakemelding til foreldre om elevens prestasjon og daglige innsats.

MontessoriskoleNovember2023-1.jpg
MontessoriskoleNovember2023-9.jpg

Foreldrenes ansvar

 • Samarbeide tett med barnets kontaktlærer.

 • Være informert om skolesituasjonen og støtte barnets skolegang.

 • Sikre trygg skolevei og oppmuntre barnet til å gå til skolen.

 • Sikre at barnet er på skolen presist.

 • Aktivt være med på å løse eventuelle konflikter eget barn er involvert i på skolen.

 • Følge retningslinjer for skolefravær og kommunisere positivt om skolen.

 • Bruke epost om elevrelaterte emner.

Klassekontaktene og deres oppgaver

 • Fungere som koblingen mellom foreldre, FAU og lærere.

 • Bistå kontaktlærere med å arrangere foreldremøter, og sørge for møtereferat.

 • Arbeide for å fremme et godt klasse- og skolemiljø.

 • Opprettholde kontakt mellom skole og hjem, spesielt ved uønskede hendelser.

 • Arbeide aktivt mot mobbing og sørge for et trygt miljø for alle elever.

 • Være et bindeledd for kommunikasjon mellom skolen og foreldre.

 • Videreformidle informasjon fra FAU, og engasjere nye foreldre.

Taushetsplikt

 

I skolesystemet følges taushetspliktbestemmelsene i Forvaltningsloven (§13). Denne plikten gjelder skolens ansatte, foreldre i råd og utvalg, klassekontakter og andre frivillige assistenter ved skolearrangementer. Alle foreldre skal informeres om hvem som har taushetsplikt og når den gjelder.

MontessoriskoleNovember2023-39.jpg
MontessoriskoleNovember2023-17.jpg
MontessoriskoleNovember2023-37.jpg
bottom of page